Zaměstnavatel se ocitnul v insolvenci

Case study: Kdo mi zaplatí mzdu, pokud je můj zaměstnavatel v insolvenci

  • Jméno: Paní Věra
  • Věk: 41 let
  • Vzdělání: Vysokoškolské
  • Pozice: Projektant
  • Výchozí situace/problém zákazníka: Paní Věra pracovala pro společnost, vůči které bylo zahájeno insolvenční řízení. Zaměstnavatel jí dlouhodobě neplatil náhradu mzdy a její pracovní poměr nebyl řádně ukončen. Z toho důvodu jí úřad  práce odmítl zapsat do evidence uchazečů o zaměstnání a tím pádem nemohla získat ani podporu v nezaměstnanosti.
  • Jak reagoval zaměstnavatel: Přestože paní Věra zaměstnavatele upozornila, že nedostala svoji mzdu, nezískala od něj žádnou odpověď a nereagoval ani na její další písemné dotazy a výzvy. Neobdržela od zaměstnavatele ani výpověď, ani dopis s informacemi, za jakých podmínek bude firma situaci řešit. Tento stav pro ni začal být kvůli chybějícím financím neúnosný.
  • Jaké byly další kroky: Paní Věře došla mimo financí i trpělivost a začala si shánět informace, jak má v dané situaci správně postupovat. Zjistila si, že dluží-li zaměstnavatel zaměstnanci mzdu, na kterou vznikl zaměstnanci nárok a vůči zaměstnavateli je zahájeno insolvenční řízení, může zaměstnanec přihlásit svou pohledávku na dlužnou mzdu do insolvenčního řízení. Možné je ale i uplatnit své mzdové nároky alespoň částečně vůči úřadu práce. Na to, aby sama podnikla patřičné kroky však neměla zkušenosti a obávala se komplikací při nesprávném postupu. Při svém hledání však nalezla společnost Neplatnyvyhazov.cz. Oslovily ji výborné reference týkající se schopností pracovníků společnosti a kladných výsledků pracovněprávních sporů ve prospěch klientů.
  • Jak situaci řešil Neplatnývyhazov.cz: Paní Věru překvapila rychlost, se kterou Neplatnývyhazov.cz vyhodnotil její požadavky. Stalo se tak do druhého dne a pro paní Věru navíc zcela bezplatně. Během krátké doby se podařilo zjistit možnosti paní Věry a zajistit spravedlivý a bezpečný průběh celého procesu. 
  • Výsledek: Během sjednané spolupráce docílila zaměstnankyně rozvázání jejího pracovního poměru, na což měla zákonem stanovené právo. Mohla se tak přihlásit na úřad práce a pobírat podporu v nezaměstnanosti. Část jejích mzdových nároků byla uplatněna vůči úřadu práce, který zaměstnankyni vyplatil náhradu její průměrné mzdy za tři měsíce. Zbývající část mzdových nároků byla přihlášena do insolvenčního řízení.

Chcete posoudit vaši výpověď?

CHCI POSOUZENÍ ZDARMA