Překážky v práci na straně zaměstnavatele

Case Study: Překážky v práci na straně zaměstnavatele kvůli koronavirové pandemii? I tak musíte většinou dostat zaplaceno v plné výši

  • Jméno: pan Petr (záměrně neuvádíme plné jméno)
  • Věk: 38 let
  • Vzdělání: SOU s maturitou
  • Pozice: Pracovník ve výrobě
  • Výchozí situace/problém zákazníka: Panu Petrovi byl z důvodu nadbytečnosti během koronavirové pandemie rozvázán pracovní poměr. Během výpovědní doby navíc musel zůstat doma kvůli překážkám v práci na straně zaměstnavatele, protože firmě ubyly zakázky.
  • Jak reagoval zaměstnavatel: V práci se pan Petr dozvěděl, že mu bude z důvodu omezení výroby v souvislosti s COVID-19 vyplácena náhrada mzdy pouze ve výši 60 %. Navíc zaměstnavatel pana Petra určil jeho průměrný výdělek nižší, než jaký ve skutečnosti byl a reálně mu pak bylo vypláceno pouze zhruba 45 % mzdy.
  • Jaké byly další kroky: Pro pana Petra znamenalo přijít o práci v tak těžké době a za tak nevýhodných podmínek velký finanční problém. Rozhodl se, že takové jednání si nenechá líbit. Obrátil se na společnost Neplatnyvyhazov.cz, která se zabývá financováním pracovněprávních sporů.
  • Jak situaci řešil Neplatný vyhazov: Pracovníci společnosti Neplatnyvyhazov.cz se bezplatně seznámili s celým případem, vyhodnotili vyhlídky a s panem Petrem se dohodli na spolupráci. Celou kauzu pak převzal zkušený advokát a společnost Neplatnyvyhazov.cz  soudní spor zafinancovala.
  • Výsledek: Díky NEPLATNYVYHAZOV.CZ se pro pana Petra skutečně podařilo domoci se vůči zaměstnavateli doplatku náhrady mzdy do maximální výše, tzn. 100 % jeho skutečného průměrného výdělku. K původnímu snížení mzdy, k jakému došlo u pana Petra, může totiž zaměstnavatel přistoupit pouze v případě, pokud  upravil výši její náhrady při překážkách v práci ve vnitřním předpise nebo její výši sjednal v kolektivní smlouvě. Když ale zaměstnavatel žádným vnitřním předpisem ani kolektivní smlouvou výši náhrad při této překážce neupravil, náležela panu Petrovi náhrada ve výši 100 % průměrného výdělku.   

Chcete posoudit vaši výpověď?

Chci posouzení ZDARMA