Case Study: Vymyšlené důvody zaměstnavatele pro okamžitou výpověď u soudu neobstojí 

 

  • Jméno: paní Michaela
  • Věk: 29
  • Vzdělání: Středoškolské
  • Pozice: Referentka v oddělení nákupu materiálu
  • Výchozí situace a problém zákazníka: Zaměstnavatel neměl dostatek zakázek a chtěl se svou zaměstnankyní, paní Michaelou, rozvázat pracovní poměr dohodou. Její situace byla tíživá, protože sama pečuje o předškolní dítě. Paní Michaela byla přesto ochotna na dohodu přistoupit, žádala však zaměstnavatele, aby byl v dohodě uveden důvod rozvázání jejího pracovního poměru. Díky tomu by měla nárok na podporu v nezaměstnanosti v plné výši.
  • Jak reagoval zaměstnavatel: Zaměstnavatel se však své zaměstnankyně chtěl zbavit co nejrychleji a nejlevněji. Po delším neúspěšném jednání o dohodě poslal zaměstnavatel paní Michaele okamžité zrušení pracovního poměru za neomluvenou absenci v zaměstnání. Ta může být klasifikována jako porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem a zaměstnavatel může ukončit v takovém případě pracovní poměr okamžitě. 
  • Jaké byly další kroky zákazníka: Paní Michaele tak nebylo vyplaceno odstupné, mzda za výpovědní dobu, ani přiznán nárok na podporu v nezaměstnanosti. V této tíživé situaci, kterou umocňoval pocit nespravedlnosti plynoucí z nepravdivé argumentace zaměstnavatele, vyhledala advokáta. Na úhradu právní pomoci ale neměla finanční prostředky, a proto kontaktovala společnost Neplatnyvyhazov.cz, se kterou se domluvila na spolupráci.
  • Jak situaci řešil Neplatnyvyhazov.cz: Neplatnyvyhazov.cz posoudil důvody okamžité výpovědi jako vykonstruované, navrhl paní Michaele bránit se soudní cestou a zafinancoval celý soudní spor včetně ceny právní pomoci advokáta.
  • Výsledek: Soud posoudil okamžité zrušení pracovního poměru jako neplatné, protože důvod a skutečnosti uvedené proti paní Michaele se nepodařilo prokázat. Paní Michaele tak bylo umožněno domoci se svých práv.

 

Chcete posoudit vaši výpověď?

CHCI POSOUZENÍ ZDARMA