Výpověď při neuspokojivých úracovních výsledcích se musí zakládat na pravdě

Case study: Výpověď při neuspokojivých  pracovních výsledcích

 

  • Jméno: Pan Miroslav
  • Věk: 32 let
  • Vzdělání: Středoškolské
  • Pozice: Mechanik
  • Výchozí situace/problém zákazníka: Z důvodu pandemie COVID-19 výrazně klesla hodnota nových zakázek zaměstnavatele pana Miroslava. Snížily se hlavně objednávky ze zahraničí a zaměstnavatel se obával, že další poklesy ještě přijdou. Proto se rozhodl ukončit s panem Miroslavem a některými dalšími zaměstnanci pracovní poměr.
  • Jak reagoval zaměstnavatel: V případě ukončení pracovního poměru z důvodu  nadbytečnosti však zaměstnavatel musí zaměstnanci zaplatit odstupné. Tuto zákonnou normu chtěl zaměstnavatel obejít a začal proto panu Miroslavovi e-mailem zasílat smyšlené výtky pro údajné porušování pracovních povinností.
  • Jaké byly další kroky: Pan Miroslav se proti výtkám bránil, na e-maily vždy reagoval a snažil se situaci vysvětlit. Zaměstnavatel mu následně předal výpověď. Jako důvod uvedl neuspokojivé pracovní výsledky.
  • Jak situaci řešil Neplatnývyhazov.cz: Pan Miroslav se obrátil na společnost Neplatný Vyhazov.cz, kterou mu doporučil bývalý spolužák. Tým odborníků z této společnosti se rozhodl, že spor má vyhlídky na úspěch a že společnost jej bude financovat. Spor byl poté řešen soudní cestou, protože po prostudování případu byly skutečně shledány vážné nedostatky ve formální stránce výpovědi i v nedostatečném vymezení neuspokojivých pracovních výsledků. 
  • Výsledek: V soudním řízení bylo prokázáno, že výpověď byla neplatná, neboť zaměstnavatel nezasílal výtky k práci zaměstnance písemně a neposkytl mu lhůtu k nápravě. Podařilo se též prokázat, že pan Miroslav byl ve skutečnosti nadbytečným, a že se takto zaměstnavatel pokoušel zprostit své povinnosti platit tříměsíční odstupné. Mezi stranami nakonec došlo k uzavření dohody, na jejímž základě bylo zaměstnanci vyplaceno odstupné ve výši osminásobku jeho průměrné měsíční mzdy.

Chcete posoudit vaši výpověď?

CHCI POSOUZENÍ ZDARMA