Výpověď SMS zprávou: „Máš padáka, do práce už nechoď.“

Case study – Výpověď SMS zprávou neplatí

● Jméno: Pan Jindřich

● Věk: 42 let

● Vzdělání: Vyučen, bez maturity

● Pozice: Zedník

● Výchozí situace/problém zákazníka: Pan Jindřich pracoval několik let pro lokální stavební firmu. V nepřehledné době v období první vlny koronaviru měla firma potíže s rušením zakázek a dostala se do přechodných problémů. 

● Jak reagoval zaměstnavatel: Pan Jindřich dostal výpověď SMS zprávou ve znění: „Máš padáka, do práce už nechoď.“ Žádnou jinou výpověď neobdržel, poštou mu dorazil pouze zápočtový list. 

 ● Jaké byly další kroky: Nešťastný pan Jindřich se obrátil na společnost Neplatnyvyhazov.cz, kterou objevil na Facebooku při hledání možností, jak řešit svou situaci. I když s tím neměl zkušenosti, nakonec se rozhodl oslovit tuto společnost a seznámit její pracovníky s problémem, který ho potkal.

● Jak situaci řešil Neplatnyvyhazov.cz: Zaměstnanci společnosti Neplatnyvyhazov.cz vysvětlili panu Jindřichovi, jak zaměstnavatel pochybil. Výpověď lze totiž podat pouze písemnou formou a doručení SMS zprávou není podle zákonné normy možné. Ještě téhož dne s nimi pan Jindřich uzavřel smlouvu o spolupráci a byla podána žaloba k soudu.

● Výsledek: Advokátem byla následně vymožena náhrada mzdy za 12 měsíců. Jako argumenty byly uvedeny nedodržení písemné formy výpovědi a špatný způsob doručení výpovědi. Obě tyto náležitosti jasně definuje zákon. Panu Jindřichovi byl navíc podle platné legislativy umožněn návrat do jeho původního zaměstnání. 

Chcete posoudit vaši výpověď?

CHCI POSOUZENÍ ZDARMA