Nesmíte dostat výpověď bez udání důvodů!

Case Study: Zaměstnavatel vám nesmí dát výpověď bez udání důvodu

  • Jméno: paní Eva (záměrně neuvádíme plné jméno)
  • Věk: 58
  • Vzdělání: SOU bez maturity
  • Pozice: Kadeřnice
  • Výchozí situace a problém zákazníka: Paní Eva pracovala v kadeřnickém salonu, po 12 letech však obdržela od zaměstnavatele výpověď z pracovního poměru bez udání důvodů. Týž den od ní zaměstnavatel převzal veškeré pracovní pomůcky a poslal ji domů s tím, že už pro ni do konce výpovědní doby nemá práci. Zaměstnavatel tak vůbec nevzal na vědomí, že výpověď pracovní smlouvy bez udání důvodu je možná pouze v případě podání výpovědi zaměstnancem. Ze strany zaměstnavatele  toto jednání není v souladu se zákonem, zaměstnavatel však musí vždy uvést konkrétní důvod pro výpověď zaměstnance. 
  • Jak reagoval zaměstnavatel: Po několika dnech poslal zaměstnavatel paní Evě poštou okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu několikadenní absence v zaměstnání. Argumentoval tím, že neomluvená absence je hrubé porušení pracovní kázně, které může řešit právě okamžitým zrušením pracovního poměru.
  • Jaké byly další kroky zákazníka: Tento postup se paní Evě  nezdál v souladu se zákonem a začala si zjišťovat, jak se může bránit. Vzhledem k tomu, že si nemohla dovolit platit drahého advokáta, její volba jednoznačně padla na společnost Neplatnyvyhazov.cz.  Ta náklady soudního řízení pokryla.
  • Jak situaci řešil Neplatnyvyhazov.cz: Neplatnyvyhazov.cz posoudil celý případ a s paní Evou se dohodl na společném postupu. Pro paní Evu hovořilo, že na rozdíl od zaměstnance, který může dát výpověď bez udání důvodu, zaměstnavatel vždy musí vždy důvod uvést. Navíc může jít pouze o důvody uvedené v zákoníku práce a musí být jasně popsány. Nestačí tedy pouhý odkaz na zákon. Zřetelně a přehledně musí také vymezit chování zaměstnance, které k výpovědi vedlo. Výpověď musí mít písemnou formu. Ani zaměstnavatelem udaná absence a okamžité zrušení pracovního poměru nebyla podle analýzy společnosti Neplatnyvyhazov.cz v souladu s legislativní normou. 
  • Výsledek: Spolupráce se společností Neplatnyvyhazov.cz se paní Evě jednoznačně vyplatila. Soudem byla určena nejen neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, ale i neplatnost výpovědi. Zaměstnavatel musel zaměstnankyni vyplatit náhradu mzdy ve výši téměř desetinásobku jejího průměrného výdělku. 

Chcete posoudit vaši výpověď?

Chci posouzení ZDARMA