I zaměstnavatel v exekuci must postupovat podle zákona

Case study – zaměstnavatel v exekuci

  • Jméno: Paní Daniela
  • Věk: 31 let
  • Vzdělání: Středoškolské
  • Pozice: Administrativní pracovnice
  • Výchozí situace/problém zákazníka: Paní Daniela nedostala v den výplaty na účet svojí mzdu. Doneslo se k ní, že firma bojuje s dluhy a nemá na vyplácení svých pracovníků. Pohledávku se snažila vymáhat neustálým upomínáním, byla však několikrát ujištěna, že jde jen o přechodný stav a mzda jí bude v dalších dnech vyplacena. Navíc byla paní Daniela těhotná a o to byla její situace nepříjemnější.
  • Jak reagoval zaměstnavatel: Další měsíc se situace opakovala, navíc paní Danielu zaměstnavatel několikrát poslal domů s tím, že pro ni dnes nemá práci. Nakonec jí byla doručena výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti. 
  • Jaké byly další kroky: Paní Daniela písemně oznámila zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ji i nadále zaměstnával, jak jí poradila kamarádka. Žádná reakce však nepřišla, paní Daniele se blížil nástup na mateřskou dovolenou a nevěděla si rady. Naštěstí se dozvěděla o společnosti  Neplatnývyhazov.cz, kterou neprodleně kontaktovala.
  • Jak situaci řešil Neplatnývyhazov.cz: Při analýze situace paní Daniely vyšly najevo vážné nedostatky ve výpovědi, kterou dostala. Podle platné legislativy nesmí  těhotná zaměstnankyně v žádném případě dostat výpověď a dále její nadbytečnost nebyla spojena s žádnou organizační změnou. Zkušeným pracovníkům ze společnosti Neplatnývyhazov.cz se také podařilo zjistit, že firma paní Daniely se nachází ve vážných finančních problémech. Doporučili paní Daniele řešení situace soudní cestou, kterou Neplatnývyhazov.cz zafinancuje
  • Výsledek: Ve spolupráci se společností Neplatnyvyhazov.cz dosáhla zaměstnankyně toho, že rozvázání jejího pracovního poměru bylo uznáno jako neplatné.  Byl jí soudem přiznán nárok na náhradu mzdy ve výši jejího osminásobku. Zaměstnavatel uhradil nicméně pouze část soudem přiznané mzdy s tím, že již nemá další finanční prostředky. Ihned byl vůči němu podán exekuční návrh a celý dluh byl následně vymožen.

Chcete posoudit vaši výpověď?

CHCI POSOUZENÍ ZDARMA