Pracovní poměr na dobu určitou skončí uplynutím této doby

Jak lze prodloužit pracovní poměr na dobu určitou?

Část zaměstnavatelů raději sjednává pracovní poměr na dobu určitou. Je to pochopitelné, protože se zaměstnavatel zbaví zákonných povinností, jako je výpovědní lhůta a odstupné. V současné době je často k tomuto kroku vede špatná ekonomická situace či nejistota ohledně kolísání počtu pracovních zakázek. Co se však stane, když doba určitá uplyne?

Pokud máte se zaměstnavatelem v pracovní smlouvě sjednán pracovní poměr na dobu určitou, skončí váš pracovní poměr uplynutím této doby a není k tomu třeba žádná další listina. Situace je ovšem zcela jiná, pokud zaměstnanec v práci s vědomím zaměstnavatele pokračuje. Pracovní poměr na dobu určitou se pak automaticky mění na pracovní poměr na dobu neurčitou. Poté už tedy není možné, aby ke skončení pracovního poměru došlo uplynutím určené doby, ale je potřeba řádné rozvázání pracovního poměru dohodou, výpovědí z pracovního poměru, okamžitým zrušením pracovního poměru nebo zrušením pracovního poměru ve zkušební době. Důležité je tedy u pracovního poměru na dobu určitou hlídat den, který byl sjednán jako poslední den trvání pracovního poměru. Pokud vám zaměstnavatel i po tomto datu bude přidělovat práci a vy ji budete pro zaměstnavatele vykonávat, pracovní poměr se vám automaticky změní na pracovní poměr na dobu neurčitou. Pokud tedy máte zájem pro zaměstnavatele dále pracovat, na termín skončení pracovního poměru ho neupozorňujte.

Maximální doba, na kterou lze sjednat pracovní poměr na dobu určitou, jsou 3 roky. Sjednanou dobu určitou je možné před jejím uplynutím dohodou obou stran prodloužit, ovšem se stejným zaměstnancem může tento krok zaměstnavatel učinit pouze dvakrát. Při využití všech maximálních limitů může zaměstnanec takto pracovat pro stejného zaměstnavatele až 9 let. Výjimka je u tzv. sezónních prací, které trvají jen určitý časový úsek. Na jejich vykonávání je možné opakovaně získávat pracovníky i nad rámec uvedených limitů, ovšem za podmínek uvedených v zákoníku práce.

Co když vám tvrdí váš zaměstnavatel, že pracovní poměr vám skončil uplynutím doby určité, která se však změnila v souladu s výše uvedeným na dobu neurčitou? Máte možnost se bránit. Ve skutečnosti pracovní poměr totiž neskončil a po dobu případného soudního sporu má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku po celou dobu, i když mu zaměstnavatel nepřiděluje práci. Na závěr je ještě nutné upozornit, že i pracovní poměr na dobu určitou může být před sjednaným datem ukončen výpovědí podle zákoníku práce. Následuje však výpovědní lhůta a zaměstnanec má nárok na odstupné, pokud pracovní poměr skončil před uplynutím sjednané doby z důvodů, na nichž zaměstnanec nenese vinu.

 

Chcete posoudit vaši výpověď?

CHCI POSOUZENÍ ZDARMA