Jak získat svelte pohledávky v případě insolvence zaměstnavatele?

Jaké jsou nároky zaměstnance v případě insolvence zaměstnavatele?

Přestal vám zaměstnavatel z nejrůznějších důvodů posílat výplatu nebo její část?  Postup vymáhání dlužné částky závisí na tom, v jaké fázi platební neschopnosti neboli insolvence se zaměstnavatel nachází. Podle konkrétní situace pak vaše nároky může řešit úřad práce, insolvenční správce nebo soud.

Jednou z variant řešení vzniklé situace je uplatnit své mzdové nároky alespoň částečně vůči úřadu práce. Podmínkou k uznání vašich nároků je splnění několika požadavků. Kromě toho, že zaměstnavatel neuspokojil  mzdové nároky svých pracovníků (nebo je uspokojil jen částečně), je nutné, aby byl na zaměstnavatele u soudu podán insolvenční návrh. Dalším požadavkem je, aby žádost u úřadu práce byla podána nejpozději 5 měsíců a 15 dnů od zveřejnění insolvenčního návrhu na úřední desce úřadu práce. 

Co nastane, když zaměstnanec nepodá ve stanovené lhůtě žádost u úřadu práce o uhrazení dlužných mzdových nároků nebo jeho mzdové nároky nespadají do rozhodného období?  

V takovém případě mohou zaměstnanci své pohledávky získat  v průběhu insolvenčního řízení, které probíhá u místně příslušného krajského soudu. Pokud se zaměstnanec domnívá, že jeho zaměstnavatel se nachází v platební neschopnosti, je možné, aby insolvenční návrh podal k soudu sám. Podmínkou je, že zaměstnavatel má nejméně dva věřitele, jeho peněžité závazky nejsou uhrazeny déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti a není schopen tyto závazky plnit. Za předpokladu, že došlo k zastavení insolvenčního řízení, se mohou  zaměstnanci domáhat svých nároků žalobou v občanskoprávním řízení.

Co tedy dělat, pokud zaměstnavatel neuhradil vaše pohledávky?

Pokud se řadíte mezi věřitele, kterým zaměstnavatel neplatí, jistě chcete své mzdové pohledávky co nejdříve získat zpět. Ačkoliv se takový vymáhací proces může zdát na první pohled složitý a nákladný, dnes již existuje i jednodušší řešení. Můžete se obrátit na profesionály z firmy Neplatnyvyhazov.cz, kteří vám dokáží ušetřit námahu, starosti a v neposlední řadě i čas. 

 

Chcete posoudit váš případ?

CHCI POSOUZENÍ ZDARMA