Co když je má výpověď neplatná?

 

Jaké jsou vaše nároky, když dostanete neplatnou výpověď?

Dal vám zaměstnavatel výpověď, o které se domníváte, že je neplatná? Zrušil vám neplatně pracovní poměr okamžitě nebo i ve zkušební době? Určitě máte možnost se bránit. Můžete trvat na tom, aby vás stále zaměstnával, musíte však bez odkladu písemně oznámit zaměstnavateli, že s výpovědí nesouhlasíte, považujete ji za neplatnou a trváte na tom, aby vás dále zaměstnával. Pokud se přesto se zaměstnavatelem nedohodnete na neplatnosti výpovědi a nenarovnáte své poměry vzájemnou dohodou, neplatnost rozvázání pracovního poměru může právoplatně vyslovit jen soud. Určí-li soud na základě žaloby neplatnost výpovědi ze strany zaměstnavatele, vzniká zaměstnanci nárok vrátit se zpět do práce. Vedle tohoto nároku, pak získáte i nároky finanční.

Náhrada přísluší zaměstnanci ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo do doby pravomocného skončení sporu o neplatnost výpovědi.

Vzhledem k průměrné délce řízení o neplatnosti výpovědi, které trvá přibližně jeden až dva roky, může mít zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši dvanácti až dvaceti čtyřnásobku náhrady mzdy, a to i v případě, že si našel novou práci. Nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného měsíčního výdělku zaměstnance se za období prvních šesti měsíců nesnižuje. Za další období může soud nárok na náhradu mzdy přiměřeně snížit, ale to jen za předpokladu, že si zaměstnanec našel nové rovnocenné či lepší zaměstnání. V zásadě tedy, pokud má zaměstnanec nové zaměstnání s nižším výdělkem, než měl původně, jeho nárok na náhradu mzdy se nijak nekrátí.

Rozhodne-li se zaměstnavatel, že do vyřešení spornosti rozvázání pracovního poměru bude zaměstnanci přidělovat práci, musí ho vyzvat k nástupu do práce a práci mu musí skutečně přidělovat. Zaměstnavatel může přidělovat zaměstnanci jen práci podle pracovní smlouvy, popř. práci, na kterou ho může převést (za podmínek ust. § 41 zákoníku práce) nebo na níž se se zaměstnancem dohodl.

Závěrem lze říci, že nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru, tzn. jak nároků finančních, tak nároku vrátit se zpět do zaměstnání, se můžete domáhat, pokud se nedohodnete se svým zaměstnavatelem, soudně. Samozřejmě je nutné splnit veškeré podmínky pro jejich přiznání – zejména pak zákonného požadavku písemného oznámení vůči druhé straně a dodržení dvouměsíční zákonné lhůty, ve které je nutné své nároky u soudu uplatnit. Tato lhůta běží ode dne, kdy měl pracovní poměr neplatným rozvázáním skončit. 

Chcete posoudit vaši výpověď?

Chci posouzení ZDARMA