Ochranná lhůta se počítá i ve zkušební době

Nastoupili jste do nového zaměstnání a začala vám běžet zkušební doba. Obvyklý začátek pracovního poměru. Jenže co když onemocníte a část zkušební doby strávíte na neschopence? Jak se pak zkušební doba počítá, kdy skončí a může vás zaměstnavatel v době nemoci propustit?

I na tyto otázky můžeme nalézt odpověď v zákoníku práce. Obecně lze konstatovat, že pokud si zaměstnavatel a zaměstnanec sjednají zkušební dobu, která nesmí být delší než 3 měsíce (u vedoucích pracovníků 6 měsíců) je během této doby možné pracovní poměr ukončit z obou stran i bez uvedení důvodu. Tento postup však zaměstnavateli není umožněn v prvních 14 kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti (DPN) či v případě covidové karantény zaměstnance. 

Pokud tedy zaměstnanec onemocní ve zkušební době, prvních 14 dnů je chráněn proti okamžité výpovědi, ale 15. kalendářní den už mu zaměstnavatel může ukončení pracovního poměru ve zkušební době písemně oznámit. Pokud by vám bylo ukončení pracovního poměru ve výpovědní lhůtě doručeno dříve, bude neplatné. Je třeba poznamenat, že po uplynutí 14 dnů je možné pracovní poměr se zaměstnancem zrušit bez ohledu na to, jestli jeho dočasná pracovní neschopnost ještě trvá či nikoliv, a to dokonce i v případě, kdy je pracovní neschopnost způsobena pracovním úrazem.

Může nastat i situace, kdy pracovní neschopnost zaměstnance bude trvat přesně 14 kalendářních dnů a 15. den si zaměstnanec způsobí úraz vedoucí k nové pracovní neschopnosti. Tato skutečnost však nepovede k nové pracovní neschopnosti, ale bude ve smyslu ust. § 55 odst. 4 zákona o nemocenském pojištění považována za pokračování předcházející dočasné pracovní neschopnosti. Doba, po kterou je zaměstnavateli zakázáno zrušit pracovní poměr ve zkušební době, se tedy nebude počítat znovu a výpověď může dostat.

V případě, že vaše nemoc bude trvat méně než zmíněné dva týdny nebo v případě, že zaměstnavatel s vámi po 14 dnech pracovní poměr neukončí, bude zkušební doba následně o dobu vaší pracovní neschopnosti prodloužena. Zkušební doba se totiž automaticky prodlužuje o dobu celodenních překážek v práci a o dobu celodenní dovolené (§ 35 odst. 4 ZP), takže nástupem na nemocenskou či do karantény nedojde k překlenutí zkušební doby, jak se někteří zaměstnanci mylně domnívají. Zkušební doba se však prodlužuje pouze o dny, které byly pro zaměstnance pracovní. V případě chybného výpočtu může být zrušení pracovního poměru soudem prohlášeno za neplatné. 

Chcete posoudit vaši výpověď?

CHCI POSOUZENÍ ZDARMA