Zrušení pracovního poměru pro porušení povinností zvlášť hrubým způsobem

Okamžité zrušení pro porušení povinností zvlášť hrubým způsobem

V době koronavirové krize nebylo neobvyklé, že se zaměstnavatel rozhodl snížit počty svých zaměstnanců. Každá výpověď však musí mít svůj důvod a zaměstnavatelé se tak často dopouští protiprávního jednání, když se chtějí zaměstnanců zbavit co nejrychleji, nejlevněji a pokud možno bez komplikací. Pokud zaměstnavatel zaměstnance kapacitně nevyužije nebo není v ekonomické situaci, kdy si jeho práci může dovolit, přichází zpravidla výpověď z důvodu nadbytečnosti.

Často se však spousta menších, ale i větších zaměstnavatelů nachází v situaci, kdy potřebují šetřit, kde se jen dá. Volí proto jako nejrychlejší řešení výpověď okamžitým zrušením pracovního poměru. Při okamžitém zrušení pracovního poměru nemá zaměstnanec nárok na odstupné a dokonce ani na řádnou výpovědní lhůtu. Důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru jsou ale často zcela vykonstruované. Na rozdíl od výpovědi pro porušení pracovních povinností se v případě okamžitého zrušení vyžaduje vysoká míra závadnosti jednání zaměstnance.

2 důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru

Jedná se v podstatě jen o 2 případy. Byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců. Druhý případ je ale podstatně méně jednoznačný a prokazatelný. Zákon ho definuje jako porušení povinností zaměstnance zvlášť hrubým způsobem. Porušení pracovních povinností musí být ale natolik zásadní, že nelze po zaměstnavateli požadovat, aby zaměstnance zaměstnával až do uplynutí výpovědní doby. Tyto podmínky v mnoha případech naplněny nejsou a okamžité zrušení pracovního poměru je tak neplatné.

Naopak okamžitě zrušit pracovní poměr zaměstnavatel nemůže s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou. Rovněž pokud zaměstnanec způsobí zaměstnavateli škodu nezaviněně (typicky výroba zmetku či vydání špatné hotovosti ze strany pokladní), nepůjde o případy, kdy by mohl zaměstnavatel zrušit se zaměstnancem pracovní poměr okamžitě.


Chcete posoudit vaši výpověď?

Chci posouzení ZDARMA