Okamžité zrušení pro porušení povinností zvlášť hrubým způsobem

V době koronavirové krize není neobvyklé, že se zaměstnavatel rozhodne snížit počty svých zaměstnanců. Každá výpověď však musí mít svůj důvod a zaměstnavatelé se tak často dopouští protiprávního jednání, když se chtějí zaměstnanců zbavit co nejrychleji, nejlevněji a pokud možno bez komplikací. Pokud zaměstnavatel zaměstnance kapacitně nevyužije nebo není v ekonomické situaci, kdy si jeho práci může dovolit, přichází zpravidla výpověď z důvodu nadbytečnosti.

Aktuálně se však spousta menších, ale i větších zaměstnavatelů nachází v situaci, kdy potřebují šetřit, kde se jen dá, a tak volí jako nejrychlejší řešení výpověď okamžitým zrušením pracovního poměru. Při okamžitém zrušení pracovního poměru nemá zaměstnanec nárok na odstupné a dokonce ani na řádnou výpovědní lhůtu. Důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru jsou ale často zcela vykonstruované. Na rozdíl od výpovědi pro porušení pracovních povinností je v případě okamžitého zrušení vyžadována vysoká míra závadnosti jednání zaměstnance. Jedná se v podstatě jen o 2 případy. Byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců. Druhý případ je ale podstatně méně jednoznačný a prokazatelný. Je definován jako porušení povinností zaměstnance zvlášť hrubým způsobem. Porušení pracovních povinností musí být ale natolik zásadní, že nelze po zaměstnavateli požadovat, aby zaměstnance zaměstnával až do uplynutí výpovědní doby. Tyto podmínky v mnoha případech naplněny nejsou a okamžité zrušení pracovního poměru je tak neplatné.

Naopak okamžitě zrušit pracovní poměr zaměstnavatel nemůže s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou. Rovněž pokud zaměstnanec způsobí zaměstnavateli škodu nezaviněně (typicky výroba zmetku či vydání špatné hotovosti ze strany pokladní), nepůjde o případy, kdy by bylo možné zrušit se zaměstnancem pracovní poměr okamžitě.


Chcete posoudit vaši výpověď?

Chci posouzení ZDARMA