Ovlivňuje odstupné výši povinných odvodů a nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Ovlivňuje odstupné výši povinných odvodů a nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Dostat výpověď určitě není příjemná záležitost. Podle zákoníku práce máte ale ve většině případů nárok na odstupné ve výši několikanásobku vašeho průměrného výdělku. Pokud vám už zaměstnavatel odstupné vyplatil, je dobré vědět, zda je z této částky nutné platit odvody na sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu a zda máte nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Odvod pojistného a daň z příjmu

Minimální odstupné, které zaměstnavatel musí poskytnout zaměstnanci, pokud s ním chce rozvázat pracovní poměr, je definováno zákoníkem práce. Toto zákonné odstupné se nezahrnuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní a sociální pojištění, a to bez ohledu na jeho výši. Pozor ovšem na to, že na rozdíl od zákonného odstupného může být zaměstnavatelem poskytnuto i tzv. smluvní odstupné, na které nevzniká nárok přímo ze zákona. To může být sjednáno např. v dohodě o rozvázání pracovního poměru nebo v kolektivní smlouvě. V případě, že jste dostali smluvní odstupné k navýšení zákonného odstupného, k navýšení vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní a sociální pojištění nedochází. V případě, že vám zaměstnavatel poskytl smluvní odstupné, aniž byste měli nárok na zákonné odstupné, k navýšení vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní a sociální pojištění naopak dochází. Dále je nutné pamatovat na to, že v obou uvedených případech je poskytnuté odstupné zdanitelným příjem. Rovněž se zahrnuje se do základu daně.

Odstupné a nárok na podporu v nezaměstnanosti

Vyplacení zákonného odstupného při ukončení pracovního poměru ovlivňuje i výplatu podpory v nezaměstnanosti. Nebude totiž poskytnuta ihned, ale její výplata se odloží. Podpora se začne vyplácet až po uplynutí doby určené  počtem násobků průměrného výdělku, ze kterých byla vypočítána zákonná výše odstupného. V praxi to znamená, že pokud vám náleží například odstupné podle zákona ve výši trojnásobku průměrného výdělku, podpora v nezaměstnanosti se začne vyplácet až po třech měsících. 

Chcete posoudit vaši výpověď?

CHCI POSOUZENÍ ZDARMA