Podpis při převzetí výpovědi z pracovního poměru neznamená souhlas

Podpis při převzetí výpovědi z pracovního poměru neznamená souhlas

Dostali jste od zaměstnavatele výpověď z pracovního poměru (ev. vás postihlo okamžité zrušení pracovního poměru nebo jeho zrušení ve zkušební době) ? Pokoušel s vámi zaměstnavatel uzavřít dohodu o ukončení pracovního poměru? Pozor na to, že tyto způsoby se od sebe značně odlišují. 

Ve všech případech bude zaměstnavatel vyžadovat váš podpis, který ale bude mít pokaždé zcela odlišný význam a účinek. V případě dohody o ukončení pracovního poměru musíte být velmi obezřetní, abyste se neuváženým podpisem nepřipravili o svá práva vyplývající ze zákoníku práce. Naopak v případě výpovědi z pracovního poměru, okamžitého zrušení pracovního poměru nebo zrušení pracovního poměru ve zkušební době po vás zaměstnavatel bude chtít podepsat pouze převzetí jednoho z uvedených dokumentů. V těchto případech se tedy nemusíte bát, že jste tím poskytli souhlas s jejich obsahem a ztratili možnost se bránit. Pokud totiž tyto listiny převzít odmítnete, když se vám je zaměstnavatel nebo jeho zástupce pokusí do vlastních rukou doručit, považují se stejně za doručené.

Váš podpis při převzetí tzv. jednostranné výpovědi tedy rozhodně neznamená, že s ní souhlasíte a nebudete se bránit. Někteří zaměstnanci se však mylně domnívají, že pokud výpověď nepřevezmou a nepodepíšou její převzetí, nic se neděje a výpověď neplatí. Na tento častý omyl však můžete doplatit. Dvouměsíční lhůta pro uplatnění soudních nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru stejně běží, i pokud výpověď nepřevezmete a nepotvrdíte její převzetí svým podpisem. A po uplynutí této lhůty ztrácíte možnost u soudu uspět, i kdyby byla výpověď jednoznačně neplatná.

Naopak velmi opatrní buďte při podepisování, pokud se jedná o dohodu o rozvázání pracovního poměru, často nesprávně nazývanou výpověď dohodou. Ta má nejednou navodit pocit, že se jedná o standardní výpověď ze strany zaměstnavatele a že jí musíte přijmout. Je dobré vědět, že zaměstnanec má skoro vždycky nárok na výpovědní dobu a na odstupné. V mnoha případech se přitom jedná o značné částky, o které se ukvapeným podpisem dohody o rozvázání pracovního poměru můžete připravit. Vždy si tedy pečlivě prostudujte celý obsah dokumentu i jeho název a vezměte si čas na rozmyšlenou. Budete-li mít pocit, že je na vás vyvíjen neadekvátní tlak nebo budete mít sebemenší pochybnosti o tom, co pro vás jednotlivé body dohody znamenají, co z ní vyplývá, nebo že je pro vás jakkoliv nevýhodná, určitě ji nepodepisujte a poraďte se s právníkem.

Chcete posoudit vaši výpověď?

Chci posouzení ZDARMA