Příběhy z praxe – Neplatné zrušení pracovního poměru

  • Jméno: paní Jana a Petra
  • Věk: 35 a 44 let
  • Vzdělání:
  • Pozice: obsluha čerpací stanice

Výchozí situace a problém zákazníka

V Ústí nad Labem na jedné benzínové pumpě pracovaly paní Jana a paní Petra. V pracovní smlouvě měly sice uvedeno jako místo výkonu práce hlavní město Prahu, nicméně tato skutečnost neměla žádný vliv na jejich bezproblémové pracovní výkony. Zlom nastal ve chvíli, kdy se jejich zaměstnavatel rozhodl pobočku v Ústí nad Labem zrušit a potřeboval se zaměstnankyň nějakým způsobem „zbavit“. Nechtěl vyplácet odstupné z důvodu zrušení pobočky (§ 52 písmeno A, Zákoníku práce). Sepsal dokument pod názvem „Přidělení práce“, kde jim přidělil práci na své pobočce v Praze. Paní Jana a Petra dokument odmítly s tím, že je pro ně nereálné každý den dojíždět do Prahy. Nastala nepříjemná situace, kterou zaměstnavatel nevyřešil zrovna nejlépe.

Jak reagoval zaměstnavatel

Zaměstnavatel na jejich odmítavý postoj reagoval zcela neadekvátně, a to Okamžitým zrušením jejich pracovního poměru z důvodu neomluvených absencí.

Jaké byly další kroky zákazníka

Paní Jana a Petra se takového jednání svého zaměstnavatele nezalekly a začaly hledat pomoc. Tušily, že hrozba výpovědí je podezřelá a že právo je na jejich straně. Neměly však prostředky na právníka a soudní výlohy. Obrátily se na společnost NeplatnyVyhazov.cz, která jim zajistila právní pomoc a převzala na sebe veškerá rizika financování jejich soudního sporu.

Jak situaci řešil NeplatnyVyhazov.cz

Společnost zafinancovala pro tento případ zkušeného advokáta, díky jehož úsilí bylo určeno, že místo výkonu práce paní Jany a Petry bylo bez ohledu na znění pracovní smlouvy konkludentně změněno na pobočku v Ústí nad Labem. (pozn.: Konkludentně znamená např. kývnutím hlavou, podáním ruky apod. Konkludentní právní jednání je plnohodnotným projevem vůle).

VÝSLEDEK soudního sporu:

U soudu bylo prokázáno, že okamžitá zrušení pracovních poměrů paní Jany a Petry byla neplatná. Zaměstnavatel nejednal dle zákona, když si vymyslel dokument o přidělení práce v Praze a snažil se zaměstnankyně přimět k jeho akceptaci. Obě dámy tak vysoudily náhradu mzdy ve výši 13 jejich průměrných platů.

Potřebujete posoudit Vaši výpověď nebo nepříjemnou situaci se zaměstnavatelem?

CHCI POSOUZENÍ ZDARMA