Výpověď v pracovní neschopnosti

Příběhy z praxe – Výpověď v pracovní neschopnosti

  • Jméno: pan Petr
  • Věk: 49 let
  • Vzdělání: VOŠ
  • Pozice: asistent pedagoga

Výchozí situace a problém zákazníka

Pan Petr pracoval jako asistent pedagoga v základní škole více než deset let. Na podzim roku 2020 vážně onemocněl a léčba nemoci trvala přes půl roku. Během této doby proběhly v jeho zaměstnání organizační změny, na jejichž základě se stal pan Petr, dle jeho zaměstnavatele, nadbytečný. Přibližně měsíc před tím, než se pan Petr uzdravil, obdržel doporučeně poštou výpověď pro nadbytečnost (§ 52 písmeno c) Zákoníku práce).

Jak reagoval zaměstnavatel

Pan Petr svého zaměstnavatele opakovaně upozorňoval, že nemá právo mu dát výpověď v době pracovní neschopnosti. Vyhledal si na internetu, že výpověď pro nadbytečnost rozhodně není možné dát zaměstnanci, který je právě na nemocenské. Zaměstnavatel však jeho argumenty vůbec nebral vážně a trval na výpovědi. Fakt, že pan Petr pro školu pracoval vzorně dlouhá léta zde evidentně nehrál roli, o to více ho celá tato záležitost mrzela.

Jaké byly další kroky zákazníka

Pan Petr cítil křivdu za to, jak se k němu po více než deseti letech naprosto bezproblémového výkonu práce zaměstnavatel zachoval. Rozhodl se využít služeb společnosti NeplatnyVyhazov.cz, která se zabývá právě problematickými situacemi v pracovněprávních vztazích a má v této oblasti dlouholeté zkušenosti.

Jak situaci řešil NeplatnyVyhazov.cz

Pan Petr vysvětlil odborníkům z NeplatnyVyhazov.cz svůj problém, a ještě téhož dne s nimi uzavřel Smlouvu o spolupráci. Advokát, jehož hradil Neplatnyvyhazov.cz, následně učinil všechny potřebné kroky pro vyřešení této nepříjemné situace. Společnost také na sebe převzala veškerá rizika spojená s financováním soudního sporu.

VÝSLEDEK soudního sporu:

Panu Petrovi byl umožněn návrat do jeho původního zaměstnání a nadále mohl vykonávat práci asistenta pedagoga, kterou měl velice rád. Advokátovi se nakonec podařilo získat pro pana Petra náhradu mzdy za osm měsíců.

Potřebujete posoudit Vaši výpověď nebo nepříjemnou situaci se zaměstnavatelem?

CHCI POSOUZENÍ ZDARMA