Nebezpečné pracovní podmínky

Příklady z praxe – Nebezpečné pracovní podmínky a okamžité zrušení pracovního poměru

  • Jméno: pan Jáchym
  • Věk: 37
  • Vzdělání: střední odborné učiliště
  • Pozice: řidič autobusu MHD

 

  • Výchozí situace a problém zákazníka: Pan Jáchym při příchodu do práce zjistil, že autobus, se kterým do té doby pravidelně jezdil, má technické potíže a nelze s ním vyjet z garáží. Zaměstnavatel mu přidělil autobus náhradní, který stál dlouhou dobu nevyužitý a nesplňoval technické podmínky pro provoz na pozemních komunikacích.
  • Jaké byly další kroky zákazníka: Pan Jáchym v rámci zajištění bezpečnosti své i  cestujících odmítl s tímto autobusem vyjet z garáží. Byl si vědom rizika, které by jízda s takovým autobusem představovala.
  • Jak reagoval zaměstnavatel: Pan Jáchym obdržel dle § 55 odst. 1 písm. b) okamžité zrušení pracovního poměru. Zaměstnavatel totiž postup pana Jáchyma vyhodnotil jako porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem. Argumentoval tím, že všichni zaměstnanci musí podle zákona plnit povinnosti, které jsou stanovené jak právními předpisy, tak i pracovním řádem, pracovní smlouvou či pokynem nadřízeného vedoucího zaměstnance. Kdo tyto zákony a interní směrnice porušuje, může být podle těchto pravidel propuštěn
  • Jak situaci řešil Neplatnyvyhazov.cz: Pan Jáchym věděl, že jednal v souladu s předpisy o bezpečnosti práce a tyto kroky svého zaměstnavatele si nenechal líbit. Svůj případ poslal k posouzení pracovníkům společnosti NeplatnyVyhazov.cz. Ti se jím začali okamžitě zabývat a nabídli mu pomoc. 
  • Výsledek: I díky fotodokumentaci pana Jáchyma se advokátovi podařilo prokázat neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru a získat tak náhradu mzdy pro pana Jáchyma v podobě 10 měsíčních platů. Podle zákoníku práce je totiž zaměstnanec oprávněn odmítnout výkon práce, o níž se důvodně domnívá, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje život nebo zdraví své nebo jiných osob. Takové odmítnutí nelze posuzovat za porušení pracovních povinnosti zaměstnance.


Chcete posoudit vaši výpověď?

CHCI POSOUZENÍ ZDARMA