Výpověď

Příklady z praxe – výpověď z důvodu organizačních změn a zrušení pracovní pozice

  • Jméno: pan Pavel
  • Věk: 50 let
  • Vzdělání: VOŠ
  • Pozice: Obchodní manažer

Výchozí situace a problém zákazníka

Pan Pavel byl zaměstnán na pozici obchodní manažera. Po téměř šesti letech působení ve firmě mu byla dána výpověď dle § 52 písm. c) zákoníku práce („stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách“).

Jak reagoval zaměstnavatel

Zaměstnavatel předloženou výpověď odůvodnil organizačními změnami spočívajícími ve snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce. Součástí tohoto rozhodnutí bylo také zrušení pracovní pozice, kterou pan Pavel zastával. Vše se odehrálo náhle, bez předešlého oznámení o organizačních změnách. Jelikož měl pan Pavel vysoké finanční ohodnocení, domníval se, že to je hlavní důvod, proč s ním zaměstnavatel chtěl pracovní poměr ukončit. Panu Pavlovi také bylo jasné, že jeho pozici, resp. náplň práce, bude muset i nadále někdo vykonávat, a tak pravděpodobně ve firmě budou potřebovat někoho přijmout. Celá tato situace v něm vyvolávala značné pochybnosti ohledně oprávněnosti výpovědi.

Jaké byly další kroky zákazníka

Kvůli podezření, že se ve skutečnosti nejedná o organizační změnu, ale o účelovou výpověď, začal pan Pavel hledat více informací na internetu. Nalezl webové stránky společnosti Neplatnyvyhazov.cz, kde do kontaktního formuláře popsal svoji pracovní situaci, jako přílohu přiložil pracovní smlouvu a výpověď, a zanechal na sebe kontaktní informace.

Jak situaci řešil Neplatnyvyhazov.cz

Po obdržení zprávy z kontaktního formuláře se s panem Pavlem pracovníci společnosti Neplatnyvyhazov.cz ještě týž den telefonicky spojili a probrali s ním jeho situaci a následný postup. Pan Pavel a společnost Neplatnyvyhazov.cz společně během pár dní uzavřeli smlouvu o spolupráci. Díky této smlouvě na sebe společnost Neplatnyvyhazov.cz převzala za pana Pavla všechna rizika související s financováním soudního sporu a zaplatila náklady za právního zástupce.

VÝSLEDEK soudního sporu:

Soudní spor dopadl pro pana Pavla v jeho prospěch. Podařilo se totiž zjistit a před soudem prokázat, že o nadbytečnost se v případě výpovědi pana Pavla nejednalo, neboť zaměstnavatel prostřednictvím agentury sháněl a přijal zaměstnance, jehož náplň práce byla de facto totožná s tou, co pan Pavel vykonával. I díky mnohaletým zkušenostem advokáta, jehož služby společnost Neplatnyvyhazov.cz kompletně zafinancovala, získal pan Pavel od bývalého zaměstnavatele náhradu mzdy ve výši celého ročního platu a soudem potvrzenou skutečnost, že výpověď daná zaměstnavatelem skutečně nebyla platná.

 

Potřebujete posoudit Vaši výpověď nebo nepříjemnou situaci se zaměstnavatelem?

CHCI POSOUZENÍ ZDARMA