Zkušební dobu zaměstnavatel nesmí prodloužit dohodou.

Může být zkušební doba prodloužena?

Při nástupu do nového zaměstnání se může stát, že očekávání se rozchází s realitou. Nezapadnete do pracovního kolektivu nebo se práce, kterou děláte, výrazně liší od toho, co jste si dohodli na pohovoru. Proto se při nástupu do nového zaměstnání zpravidla sjednává zkušební doba. Slouží k tomu, abyste zjistili, zda vám všechny domluvené podmínky vyhovují. A váš nový zaměstnavatel si v tomto období ověřuje, zda jste pro tuto pozici opravdu tím pravým kandidátem.

Přestože zkušební doba není ze zákona povinná, většina zaměstnavatelů ji s novými zaměstnanci sjednává. Pravidla, podle kterých je nutné postupovat, určuje zákoník práce. Zkušební doba musí být dohodnuta písemnou formou a nejpozději v den nástupu do práce. Dohoda učiněná po dni vzniku pracovního poměru už by byla neplatná. Zkušební doba může trvat maximálně 3 měsíce, u vedoucích zaměstnanců maximálně 6 měsíců od vzniku pracovního poměru. U pracovních poměrů sjednaných na dobu určitou nesmí být zkušební doba delší než polovina dohodnuté doby trvání pracovního poměru a i kdyby byla sjednána na dobu delší, končí automaticky jeho polovinou.

Zkušební doba se automaticky prodlužuje o dobu celodenních překážek v práci na straně zaměstnance a o dobu celodenní dovolené. Jednou sjednanou zkušební dobu ale nelze  prodloužit dohodou smluvních stran. I kdyby byla jen dvouměsíční, nesmí být znovu prodlužována. Zaměstnavatelé zkušební dobu někdy zneužívají a uvedené termíny obchází tím, že po uplynutí 3 měsíců nutí zaměstnance k podpisu nové pracovní smlouvy, v níž se opět sjednává zkušební doba. Důvod je ten, že by se v případě potřeby mohli zaměstnance snadno zbavit zrušením pracovního poměru ve zkušební době. Jedná se však o nepřípustné obcházení zákona a pokud zůstává pracovní pozice totožná, je zkušební doba sjednaná ve druhé pracovní smlouvě neplatná. Zaměstnavatel tak nemůže platně zrušit pracovní poměr ve zkušební době.

Chcete posoudit vaši výpověď?

CHCI POSOUZENÍ ZDARMA