Dostal jsem výpověď pro nadbytečnost a přitom byli přijímáni noví zaměstnanci

Výpověď pro nadbytečnost a přijímání nových zaměstnanců

Výpověď pro nadbytečnost je definována zákonnou normou. Jestliže ji zaměstnavatelé nedodrží, vystavují se riziku, že výpověď z pracovního poměru může být určena jako neplatná. Zaměstnanec pak bude moct trvat na dalším zaměstnávání a požadovat u soudu náhradu platu za dobu, po níž mu nebyla přidělována práce. Vzhledem k obvyklé délce těchto soudních řízení se náhrada platu může snadno vyšplhat až do řádů statisíců korun. 

Je třeba si uvědomit, že přijetí jiného zaměstnance na místo uvolněné odchodem zaměstnance, kterému byla dána výpověď pro nadbytečnost, je zpravidla důkazem o nesprávném použití výpovědi pro nadbytečnost, které je v rozporu se zákonem. To v praxi znamená, že rozváže-li s vámi zaměstnavatel pracovní poměr výpovědí pro nadbytečnost a poté přijme na vaše místo někoho jiného, svědčí to o neplatnosti výpovědi

Další typickou chybou, s níž se lze často setkat, je zrušení pozice a její následné obnovení v identické formě, případně pod jiným názvem, ale se stejnou pracovní náplní. Také hledání nového zaměstnance na takto uvolněnou pozici je v zásadě podkladem pro zneplatnění výpovědi. Zaměstnavatelé se toto pokouší někdy zakrýt tím, že v inzerátech nabízenou pozici pojmenují odlišně, podstatné nicméně zůstává to, zda se shoduje obsah náplně práce. 

I v případě, že zaměstnavatel nejprve přijme nové zaměstnance a následně v blízké časové souvislosti rozváže s jinými zaměstnanci zaměstnanými na stejné pozici pracovní poměr, je výpověď pro nadbytečnost neplatná. Tuto nadbytečnost vyvolal totiž sám zaměstnavatel předchozím navýšením počtu svých zaměstnanců.

Pamatujte však na to, že vždy se musí jednat o stejnou pracovní pozici. Přijímání zaměstnanců na pozici odlišnou, než jakou zastával zaměstnanec propuštěný pro nadbytečnost, nemá pro posuzování platnosti výpovědi význam. Ovšem v případě, že vaše “nadbytečnost” vznikla v příčinné souvislosti s přijímáním nových zaměstnancům, obraťte se na nás, pomůžeme vám se bránit.

Chcete posoudit vaši výpověď?

CHCI POSOUZENÍ ZDARMA