Zrušení pracovního poměru ve zkušební době není vždy tak jednoduché

Na začátku každého pracovního poměru se zpravidla sjednává zkušební lhůta. V rámci tohoto obvykle 3měsíčního období může zaměstnavatel nebo zaměstnanec pracovní poměr zrušit, a to i bez udání důvodů. Má to své nesporné výhody pro obě strany. Nesednete si s pracovním kolektivem.  Nebo zjistíte, že vás práce, pro kterou jste byli najati, vlastně vůbec nebaví. Stejné právo má však i váš zaměstnavatel, který může záhy po vašem nástupu zjistit, že mu nevyhovujete vy. V momentě, kdy se jedna ze stran rozhodne, že v pracovním poměru pokračovat nechce, může jej jednoduše ukončit.

Zaměstnavatel ale nemůže zrušit pracovní poměr zaměstnance ve zkušební době během prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. To se týká nejen nemoci zaměstnance, ale i karantény. Toto je důležité vědět právě v současné koronavirové době. Výpověď můžete obdržet až od 15. dne pracovní neschopnosti, pokud by vám ji zaměstnavatel zašle dříve, bude neplatná. V případě, že vaše nemoc bude trvat méně než zmíněné dva týdny, bude o tuto dobu zkušební doba následně prodloužena.

Sjednání zkušební doby a její délka

Zkušební doba a její délka musí být nicméně sjednána a výslovně uvedena v pracovní smlouvě nebo ji lze sjednat samozřejmě i samostatně. Podmínkou však je, aby měla písemnou formu. Pokud ji uzavřete ústně, je neplatná. Zkušební doba přitom nesmí být delší než 3 měsíce ode dne vzniku pracovního poměru, resp. 6 měsíců u vedoucích pracovníků. Ze zákoníku práce dále jasně vyplývá, že sjednaná zkušební doba nesmí být současně delší, než je polovina sjednané doby pracovního poměru. To se týká především pracovních poměrů na dobu kratší než 6 měsíců. Pokud byste například uzavřeli pracovní poměr na dobu 4 měsíců, může být zkušební doba nejdéle dvouměsíční.

Vyskytují se i případy, kdy se zaměstnavatelé snaží obejít zákonem stanovený časový limit dle zákoníku práce a uzavřou se zaměstnancem novou pracovní smlouvu s novou zkušební dobou ještě před uplynutím zkušební doby. Zkušební dobu však nelze sjednávat takto opakovaně. Rozvázání pracovního poměru v „nové“ zkušební době je neplatné.


Chcete posoudit vaši výpověď?

Chci posouzení ZDARMA