Důvody pro rozvázání pracovního poměru

Jaké jsou aktuálně nejčastější důvody pro rozvázání pracovního poměru?

Nejčastějším důvodem pro rozvázání pracovního poměru byla v minulosti “nadbytečnost” podle §52 c) zákoníku práce z důvodu poklesu zakázek, omezení provozu a podobně. Právě u výpovědí s důvodem nadbytečnosti se nejobtížněji prokazuje jejich případná neplatnost. Proto je nadbytečnost častou volbou zaměstnavatelů v případě potřeby zbavit se nechtěné pracovní síly. Na straně zaměstnavatele však musí být takový pokles ekonomické výkonnosti prokazatelně spojen s vnitřní reorganizací v delším časovém horizontu. Dále zákon stanovuje lhůta, v jejímž průběhu zaměstnavatel nesmí na stejné pracovní místo přijmout nového zaměstnance. 

Pro zaměstnavatele je z pohledu nákladů na odstupné výpověď pro nadbytečnost nejdražší variantou. Zaměstnanec má totiž vždy nárok na dodržení výpovědní doby dvou měsíců počínající od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy výpověď obdržel, a odstupné, které se odvozuje od délky trvání pracovního poměru. Pří výpovědi z pracovního poměru v délce trvání kratší než 1 rok má zaměstnanec nárok na jednonásobek průměrného výdělku. Při pracovním poměru trvajícím více než 1 rok a méně než 2 roky má zaměstnanec nárok na dvojnásobek průměrného výdělku. Při pracovním poměru trvajícím déle než 2 roky má zaměstnanec nárok na odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku.

Vzrůstá počet okamžitých zrušení pracovního poměru

V současné době vzrostl počet okamžitých zrušení pracovního poměru,  zřejmě v důsledku vládních nařízení spojených s koronavirovou krizí. V souvislosti s koronakrizí se totiž řada podniků dostala do ekonomických potíží. Ubyly jim zakázky a musí tak snižovat své personální kapacity. Pro zaměstnavatele je okamžitá výpověď nejrychlejší a nejlevnější varianta, jak se zbavit nepotřebných nebo nechtěných zaměstnanců. Pro platnost okamžitého zrušení pracovního poměru však musí zaměstnavatel  splnit poměrně přísné zákonné předpoklady a na rozdíl od výpovědi z důvodu nadbytečnosti je tak snazší prokazovat jeho neplatnost.

Kromě nejčastějšího důvodu pro výpověď se také změnila doba, kdy k rozvázání pracovního poměru dochází. Zatímco dříve se výpovědi dávaly převážně na konci měsíce, je nyní rozvazování pracovních poměrů konstantní v průběhu celého měsíce. Co se ale s ohledem na vládní nařízení spojená s nákazou COVID-19 nezměnilo, je platnost zákoníku práce. Podrobnější informace o jeho platnosti se dozvíte zde.


Chcete posoudit vaši výpověď?

Chci posouzení ZDARMA