Zákoník práce a nouzový stav

Rozvázání pracovního poměru nelze odůvodnit nouzovým stavem

Neustále prodlužující se nouzový stav na území ČR má vliv na naše životy. Je nepříjemnou záležitostí a také obdobím nejistoty. Vládní nařízení přicházejí v nepravidelných intervalech a jsou zpravidla nepředvídatelná. Jistotou však je, že na platnost zákoníku práce nouzový stav žádný vliv nemá. Stav nouze do něj nijak nezasahuje a vzhledem k jasné rétorice vlády, která opakovaně zní ze sdělovacích prostředků, nelze očekávat, že by porušování zákoníku práce vláda chtěla jakkoliv tolerovat. 

K masovému propouštění a růstu nezaměstnanosti zatím nedošlo. Vláda poskytuje firmám tzv. kurzarbeit pro zaměstnance firem, kteří zůstávají doma, a mnoho dalších forem podpory, ale některé firmy zejména v nejvíce postižených sektorech ekonomiky již zaměstnance propouštějí. Stále však platí, že rozvázání pracovního poměru z organizačních důvodů, zejména pro nadbytečnost, ze zdravotních důvodů, pro porušení povinností zaměstnancem a nedostatečné pracovní výsledky, se řídí zákoníkem práce §52 písmeno a) až h). Nouzový stav jakožto legitimní důvod uložení výpovědi neexistuje a nelze na jeho základě rovněž odepřít případný nárok zaměstnance na vyplacení odstupného.

Nemůže se vám tak stát, že by ve výpovědi nebyl uveden důvod, nebyla poskytnuta výpovědní lhůta nebo že by vám nebyla dodána kopie výpovědi. Ačkoli by se zaměstnavatelé měli i při nouzovém stavu nadále řídit zákony, které postup při výpovědi upravují, je potřeba zůstat obezřetný. Pod nátlakem zaměstnavatele se můžete unáhlit a připravit se o nároky, na které máte právo. Obvyklým “trikem” zaměstnavatele je návrh výpovědi dohodou a zastrašování, že jinak vám dá výpověď ze strany zaměstnavatele. Podpisem dohody se však často nevědomky připravujete o svá práva a odstupné vyplývající ze zákoníku práce. A často přitom může jít o nemalé částky.

Pozor byste si měli dát především na 5 nejčastějších chyb, kterých se vyvarovat, pokud vám hrozí výpověď. Jaké to jsou si můžete přečíst zde.

Chcete posoudit vaši výpověď?

Chci posouzení ZDARMA