Nedělejte zbytečné chyby, když vám hrozí výpověď

5 nejčastějších chyb, kterých se vyvarovat, když vám hrozí výpověď

Výpověď není příjemnou záležitostí a v podstatě se na ni nedá připravit. Zaměstnavatelé se svých zaměstnanců často zbavují kvůli nečekaným ekonomickým změnám co možná nejrychleji a co možná pro ně nejvýhodněji. Vy se tak pod nátlakem můžete unáhlit a připravit se o nároky, na které máte právo, jako jsou výpovědní lhůta a případné odstupné. Pokud máte pocit, že se v blízké budoucnosti zaměstnanecké změny budou týkat i vás, nedělejte zbytečné chyby, když vám hrozí výpověď a ze kterých by mohl profitovat zaměstnavatel na váš účet.

 

1. Podpis výpovědi bez rozmyslu:

Skutečně nejste nikterak povinni předloženou výpověď podepisovat za každou cenu. Nenechte se zaměstnavatelem zastrašit a dotlačit k podpisu dokumentu, se kterým nesouhlasíte. Podstatným faktorem je také, zda se jedná o výpověď, či dohodu o rozvázání pracovního poměru. Zatímco pracovní poměr rozvázaný výpovědí končí po uplynutí tzv. výpovědní doby, která činí nejméně dva měsíce, dohoda o rozvázání pracovního poměru je dvoustranným právním jednáním. To znamená, že vyjadřuje shodu zaměstnance i zaměstnavatele na jejím obsahu. Dohoda o rozvázání pracovního poměru tak bývá často uzavřena bez udání důvodu a bez ujednání výpovědní doby a odstupného, což je pravý opak toho, co můžete získat, když se budete dožadovat náležitostí, na které máte nárok.

2. V předložené výpovědi není udán důvod:

Pokud se rozhodnete přistoupit na podpis dohody o rozvázání pracovního poměru pamatujte, že máte právo požadovat, aby do ní před podpisem byl vepsán mimo jiné i důvod rozvázání pracovního poměru (např. organizační změny zaměstnavatele, nebo zdravotní stav zaměstnance). Uvedení důvodu rozvázání pracovního poměru má vliv na výši podpory v nezaměstnanosti a může usnadnit i vymáhání vašeho nároku na odstupné.

3. Podpis nevýhodné výpovědi:

Zatímco zaměstnanec může výpověď dát kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu – případně i bez udání důvodu, zaměstnavatel je omezen zákonnými důvody výpovědi podle zákoníku práce a musí tak respektovat i tzv. ochrannou dobu zaměstnance (např. pracovní neschopnost). Zaměstnanec nemá nárok na výpovědní dobu a na odstupné jen ve zvláštních případech (např. okamžité zrušení pracovního poměru). Vždy si tedy pečlivě přečtěte obsah dokumentu, který podepisujete. Budete-li mít sebemenší pochybnosti o tom, co pro vás z dokumentu o rozvázání pracovního poměru vyplývá, nebo že je pro vás jakkoli nevýhodný, nepodepisujte jej.

4. Nepřevzetí kopie výpovědi:

Pokud je pro vás výpověď výhodná a vy se rozhodnete ji podepsat, musíte od zaměstnavatele převzít jedno vyhotovení tohoto dokumentu. To samé platí i v případě, kdy se rozhodnete předloženou výpověď nepodepisovat z důvodu nejednoznačnosti, chybějících údajů či její nevýhodnosti. V obou případech je naprosto zásadní mít dokument o rozvázání pracovního poměru u sebe. Absence tohoto dokumentu pak značně ztěžuje proces v případě potřeby se proti němu bránit.

5. Otálení s řešením neplatné výpovědi:

Jste-li přesvědčeni, že jste dostali výpověď neoprávněně, jednejte bez otálení. Je potřeba dát si velký pozor na to, abyste své trvání na dalším zaměstnávání uplatnili u zaměstnavatele nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním. Stejně tak je potřeba neplatnost rozvázání pracovního poměru uplatnit u soudu v totožné lhůtě 2 měsíců.


Chcete posoudit vaši výpověď?

Chci posouzení ZDARMA