“Výpověď dohodou” bez udání důvodů a odstupného

Bohužel téměř vždy existuje riziko, že s vámi zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr,  obzvlášť v současné ekonomicky složité a nestabilní době. Někteří zaměstnavatelé se ale snaží využívat neznalosti svých zaměstnanců a pokouší se jich zbavit tak, aby neměli nárok na výpovědní lhůtu a odstupné. Jedním z takových triků je výpověď dohodou, často právě i bez udání důvodů a odstupného.

Výpověď dohodou je kočkopsem současné praxe a podle naší legislativy nic takového neexistuje! Pracovní poměr lze totiž ukončit buď jednostranným rozhodnutím, pak jde o výpověď ze strany vaší nebo vašeho zaměstnavatele, nebo oboustrannou shodou a pak jde o ukončení pracovního poměru dohodou.

Protože je výpověď jednostranné rozhodnutí zaměstnavatele nebo zaměstnance, nepotřebuje souhlas druhé strany. K platnosti výpovědi stačí, když ji podepíše ten, kdo výpověď podává a splní náležitosti dané zákoníkem práce. Naopak dohoda má být výsledkem jednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Je tedy potřeba, aby se skutečně shodli na všem, co je v dokumentu napsáno. Automaticky se totiž předpokládá, že zaměstnanec ji podepsal dobrovolně a se vším souhlasil. Na to, že nezná všechny důsledky, které z dokumentu plynou, už se dále nebere ohled. Pokud výpověď dohodou zaměstnanec podepíše, může se svojí neznalostí připravit o některé výhody, například vyplacení odstupného či v některých případech i o následnou podporu v nezaměstnanosti.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru vždy musí mít písemnou formu a musí obsahovat datum, k němž bude pracovní poměr rozvázán. Měla by také obsahovat identifikační údaje obou smluvních stran a datum, ale nemusí v ní být uveden důvod ukončení. Přesto však doporučujeme trvat na uvedení tohoto důvodu v dohodě, zvláště pokud váš pracovní poměr končí kvůli organizačním změnám na straně zaměstnavatele (tzv. nadbytečnost), kvůli zrušení či přemístění zaměstnavatele, z důvodu pracovního úrazu, nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání. Díky tomu nepřijdete o odstupné a o vyšší výměru podpory v nezaměstnanosti, pokud o ni půjdete žádat na úřad práce. 

 Nikdy nepodepisujte dohodu, pokud obsahuje věci, na které nejste ochotni přistoupit nebo pokud jejímu obsahu nerozumíte. Pokud tedy návrh dohody odmítnete nebo na něj nebudete reagovat, k uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru nedojde a zaměstnavatel musí najít jiný způsob, jak váš pracovní poměr ukončit.  K dohodě vás nikdo nemůže nutit a pokud ji nepodepíší obě strany, je neplatná.

Příklady z praxe:

Přečíst si také můžete reálný příběh pana Jindřicha, který se ocitl v situaci neoprávněné výpovědi.

 

Chcete posoudit vaši výpověď?

CHCI POSOUZENÍ ZDARMA