Je platná moje výpověď pro nadbytečnost?

Kdy je platná výpověď pro nadbytečnost?

Řada firem v současné situaci spojené s pandemií propouští své zaměstnance. Jedním z nejčastějších důvodů, který zaměstnavatelé používají, je ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost. Ta nastává, pokud zaměstnavatel nemá pro zaměstnance práci sjednanou v pracovní smlouvě.

Neplatnost výpovědi pro nadbytečnost se velmi často obtížně prokazuje, proto si dejte dobrý pozor, když výpověď z tohoto důvodu dostanete. V mnoha případech totiž dochází k rozporu se zákoníkem práce. Znát svá práva je základ k tomu, abyste nepřišli zkrátka. Kdy je tedy výpověď pro nadbytečnost platná?   

U výpovědi pro nadbytečnost z důvodu organizační změny existují určitá specifika, která musí zaměstnavatel dodržet. Pokud tak neučiní, riskuje, že jí v případě sporu soud shledá neplatnou. Je nutné, aby výpověď pro nadbytečnost splňovala tyto dvě podmínky: Zaměstnavatel musí rozhodnout o organizační změně a následně ji také provést a mezi nadbytečností zaměstnance a organizační změnou musí být přímá souvislost. 

Zákon umožňuje zaměstnavateli, aby zaměstnával jen takový počet zaměstnanců a v takovém kvalifikačním složení, jaké odpovídá jeho potřebám, nesmí ale libovolně střídat zaměstnance na stejné pracovní pozici. Zaměstnavatel nemůže poté, co  se zaměstnanec stal nadbytečným z důvodů organizační změny a dostal výpověď, na to samé místo přijmout nového zaměstnance. Nelze také zvýšením počtu zaměstnanců uměle vytvořit nadbytečnost zaměstnance, který pak  následně dostane výpověď. Zaměstnavatel  musí umět objasnit, jestli je výpověď skutečně v příčinné souvislosti s organizační změnou.

Pokud se stane více zaměstnanců nadbytečnými, je na rozhodnutí zaměstnavatele, komu z nich udělí výpověď. Nesmí však v žádném případě postupovat diskriminačně, tedy např. na základě věku nebo pohlaví. Pracovní poměr také nelze platně vypovědět pro nadbytečnost v době, kdy je zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti. Zaměstnanci nemůže dále skončit pracovní poměr dřív, než je započata změna, na základě které dostal výpověď, jinak je výpověď neplatná.

Rozhodnutí o organizační změně nemusí zaměstnavatel vydávat písemně, ani ho jinak vyhlašovat nebo zveřejňovat. Zaměstnanec se o něm může dozvědět až ve výpovědi. Tu musí zaměstnavatel doručit v písemné formě a jasně v ní specifikovat důvod. Pokud zaměstnavatel již nyní pro vás nemá práci, odpovídající vaší pracovní smlouvě, jde o překážku na jeho straně.  V tom případě musí zaměstnavatel vyplácet náhradu mzdy až do skončení pracovního poměru nebo do odstranění této překážky.

Chcete posoudit vaši výpověď?

Chci posouzení ZDARMA