závažné porušení pracovních povinností

Příklady z praxe – závažné porušení pracovních povinností

  • Jméno: paní Milena
  • Věk: 51 let
  • Vzdělání:
  • Pozice: řidička

Výchozí situace a problém zákazníka

Paní Milena pracovala jako řidička a její pracovní poměr byl rozvázán výpovědí dle § 52 písm. g) zákoníku práce pro závažné porušení pracovních povinností. Důvodem k výpovědi mělo být užití svěřeného služebního vozidla k soukromým účelům. Paní Milena potřebovala při stěhování převézt několik věcí do nového bytu. Jednalo se o jednorázovou záležitost. Přesto se však dle zaměstnavatele dopustila závažného porušení pracovní kázně.

Jak reagoval zaměstnavatel

Zaměstnavatel o pochybení paní Mileny věděl, ale vůbec se tím nezabýval. Po nějaké době začala mít firma problémy. Zákazníci začali odcházet a bylo potřeba snížit stavy zaměstnanců. Až skoro po půl roce si zaměstnavatel vzpomněl na prohřešek paní Mileny a využil jej k tomu, aby jí dal výpověď dle § 52 písm. g) zákoníku práce pro závažné porušení pracovních povinností.

Jaké byly další kroky zákazníka

Paní Milena se nehodlala s tímto postupem svého zaměstnavatele smířit, protože jí bylo jasné, že důvodem výpovědi nejspíš nebude jednorázové užití vozidla k soukromým účelům, když ve společnosti bylo všeobecně známo, že má zaměstnavatel problémy a hodlá snižovat stavy zaměstnanců. Vyhledala si tedy na internetu společnost Neplatnyvyhazov.cz, popsala do kontaktního formuláře celý svůj problém a požádala o pomoc.

Jak situaci řešil Neplatnyvyhazov.cz

Společnost Neplatnyvyhazov.cz s paní Milenou uzavřela smlouvu o spolupráci a následně na sebe převzala veškerá rizika spojená s financováním soudního sporu paní Mileny a mimo jiné uhradila i veškeré výdaje spojené s advokátem. Ten učinil všechny kroky pro úspěšné vyřešení případu. Vzhledem k tomu, že paní Milenu její zaměstnavatel přistihl přímo při onom užívání vozidla pro soukromé účely, mohl jí za to udělit výpověď dle § 52 písm. g) zákoníku práce pro závažné porušení pracovních povinností, avšak pouze do 2 měsíců od doby, kdy se tohoto provinění dopustila. A tato podmínka nebyla splněna, jak bylo výše popsáno.

VÝSLEDEK soudního sporu:

Díky práci zkušeného advokáta, plně hrazeného společností Neplatnyvyhazov.cz, vysoudila paní Milena od svého bývalého zaměstnavatele náhradu mzdy ve výši 10 měsíčních platů.

 

Potřebujete posoudit Vaši výpověď nebo nepříjemnou situaci se zaměstnavatelem?

CHCI POSOUZENÍ ZDARMA