Propouštění více zaměstnanců

Propuštění více zaměstnanců ještě nemusí znamenat hromadné propouštění

V současné ekonomické situaci způsobené koronavirovou krizí není výjimečné, že zaměstnavatel bude chtít snížit pracovní kapacity a ušetřit si tak co nejvíce financí. Ačkoli váš zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr s více svými zaměstnanci, nemusí to nutně znamenat, že se jedná o hromadné propouštění. A jak vy poznáte, zda spadáte do této kategorie?

Znaky hromadného propouštění

Aby byly naplněny znaky hromadného propouštění podle zákoníku práce, musí být splněno několik podmínek současně. Musí dojít k ukončení pracovních poměrů zaměstnanců v období 30 kalendářních dnů a jen na základě organizačních důvodů. Tedy že zaměstnavatel nebo jeho část se ruší nebo přemísťuje nebo se stal zaměstnanec nadbytečným.

Hromadné propouštění se týká pouze zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají alespoň 20 zaměstnanců. Zároveň je třeba, aby bylo za uvedených podmínek u firem zaměstnávajících od 20 do 100 zaměstnanců propuštěno nejméně 10 zaměstnanců, u firem zaměstnávajících od 101 do 300 zaměstnanců nejméně 10 % zaměstnanců nebo u firem zaměstnávajících více než 300 zaměstnanců pak nejméně 30 zaměstnanců.

Informační povinnost zaměstnavatele

Při hromadném propouštění má zaměstnavatel zákonem stanovenou poměrně rozsáhlou informační povinnost směrem k odborové organizaci, úřadu práce a případně radě zaměstnanců. Ty musí informovat o důvodech hromadného propouštění, počtu a profesním složení propouštěných zaměstnanců a o počtu a profesním složení všech zaměstnanců, kteří jsou u zaměstnavatele zaměstnáni v době, kdy má k hromadnému propouštění dojít. V neposlední řadě je povinen informovat o výši odstupného a případných dalších právech propuštěných zaměstnanců.

Všem hromadně propouštěným zaměstnancům musí rovněž sdělit přesný den, kdy byla krajské pobočce úřadu práce doručena písemná zpráva o zaměstnatelově rozhodnutí hromadně propouštět. Pracovní poměr hromadně propouštěných zaměstnanců může skončit teprve až po uplynutí doby 30 dnů ode dne doručení písemné zprávy zaměstnavatele krajské pobočce Úřadu práce. Důsledkem nedodržení této informační povinnosti ze strany zaměstnavatele je tak prodloužení doby trvání pracovního poměru zaměstnance. 

Nedodržení zákonného postupu by mělo pro zaměstnavatele zásadní vliv na běh výpovědní doby a může být sankcionován pokutou ve správním řízení. Pro vás je podstatné, že v případě hromadné výpovědi vám vždy náleží s ohledem na důvody ukončení pracovního poměru odstupné, a to ve výši 1-3 násobku průměrného výdělku v závislosti na délce trvání pracovního poměru. Zároveň je třeba si ohlídat, že hromadné propouštění bylo skutečně ohlášeno krajské pobočce Úřadu práce. Pokud by k tomu nedošlo, můžete mít nárok na mzdu za další měsíce, po které pracovní poměru z tohoto důvodu trval.

Dejte si pozor i na další aspekty, které mohou z vaší výpovědi udělat neplatnou. Které to jsou, se dočtete zde.


Chcete posoudit vaši výpověď?

Chci posouzení ZDARMA