méně závažné porušení pracovních povinností a neplatná výpověď

Příklady z praxe – méně závažné porušení pracovních povinností a neplatná výpověď

  • Jméno: pan Tadeáš
  • Věk: 31 let
  • Vzdělání: VOŠ
  • Pozice: asistent manažera

Výchozí situace a problém zákazníka

Pan Tadeáš byl zaměstnán jako asistent manažera v jedné nadnárodní společnosti. Podařilo se mu do práce přijít dvakrát o půl hodiny později, než byla stanovená pracovní doba. Jednou zaspal a jednou uvízl v zácpě, když jel do práce. Za svůj pozdní příchod se vždy omluvil a podal zaměstnavateli vysvětlení. Zaměstnavatel však následně panu Tadeáši doručil na základě těchto prohřešků vytýkací dopis . V dopise byl upozorněn na možnost výpovědi pro méně závažné porušení pracovních povinností.

Jak reagoval zaměstnavatel

O tři měsíce později dostal pan Tadeáš výpověď dle § 52 písm. g) zákoníku práce pro méně závažné porušení pracovních povinností. Zaměstnavatel zřejmě spoléhal na neinformovanost svého zaměstnance a počítal s tím, že výpověď bez odporu přijme. Jenže netušil, že pan Tadeáš si tuto situaci prověří a bude se bránit.

Jaké byly další kroky zákazníka

Pan Tadeáš se rozhodl výpověď nepřijmout a začal na internetu hledat pomoc nebo jakékoli užitečné informace. Našel společnost Neplatnyvyhazov.cz a obrátil se na ni se svým problémem. Odborníci ze společnosti jeho situaci obratem a zdarma posoudili a nabídli mu smlouvu o spolupráci.

Jak situaci řešil Neplatnyvyhazov.cz

Společnost Neplatnyvyhazov.cz na sebe převzala veškerá rizika spojená s financováním soudního sporu pana Tadeáše a mimo jiné uhradila i veškeré výdaje spojené s advokátem. Ten učinil všechny potřebné kroky pro úspěšné vyřešení případu. Po více než roce byla nakonec výpověď pana Tadeáše určena jako neplatná. Důvodem bylo nesplnění podmínek pro její udělení, neboť pro platné udělení této výpovědi je nezbytné alespoň trojí opakování porušení pracovních povinností v přiměřené časové souvislosti. Jelikož se pan Tadeáš dopustil porušení povinností v podobě pozdního příchodu do práce pouze dvakrát, nemohla být výpověď uznána za legitimní.

VÝSLEDEK soudního sporu:

Soudní spor se táhl více než rok, ale vše dobře dopadlo. Díky advokátovi, plně financovanému společností Neplatnyvyhazov.cz, vysoudil pan Tomáš náhradu mzdy ve výši 14 měsíčních platů. Rozhodně se mu vyplatilo oslovit odborníky a nesnažit se problém vyřešit zcela sám.

Potřebujete posoudit Vaši výpověď nebo nepříjemnou situaci se zaměstnavatelem?

CHCI POSOUZENÍ ZDARMA