Soustavné méně závažné porušování povinnosti

Soustavné méně závažné porušování povinnosti

V minulém díle našeho seriálu o „porušování pracovních povinnosti“ jsme si stručně popsali tři úrovně intenzity porušení pracovní povinnosti. Právě soustavné méně závažné porušování povinnosti je první a nejmírnější forma prohřešku zaměstnance v rámci jeho pracovní kázně. Co si vlastně pod tím můžeme představit a jak může zaměstnavatel při takovém chování jeho zaměstnance postupovat?

Soustavné méně závažné porušování pracovní kázně

Jedná se o každé porušení pracovních povinností zaměstnance, které nelze zařadit do kategorie závažné či zvlášť hrubé. Tento nejmírnější stupeň porušení pracovní kázně je blíže popsán v § 52 písm. g) věty za středníkem Zákoníku práce. Mezi takové nežádoucí chování můžeme zařadit například pozdní příchody, dlouhé přestávky na kouření nebo nepříjemné vystupování recepční v hotelu, na kterou si přijde stěžovat ubytovaný host. V každé firmě se mohou různé přestupky posuzovat zcela individuálně, s ohledem na odvětví, pracovní procesy a další faktory. Nelze přesně vymezit seznam problémů, po kterých vám může hrozit výpověď.

Přiměřená časová souvislost

Roli zde hraje frekvence a návaznost prohřešků v čase. Uvedeme si příklad. Zaměstnanec přijde v březnu pozdě do práce, aniž by se omluvil a vysvětlil, co se stalo. Nadřízený ho ústně napomene a požádá jej, aby se to už neopakovalo. V dubnu však zaměstnanec opět nedodrží pracovní dobu a tentokrát odejde z práce o dvě hodiny dřív. I když se dodatečně omluví, je mu následující den doručen vytýkací dopis. V něm jej zaměstnavatel upozorní, že pokud znovu nastane problém s jeho docházkou, zaměstnanci hrozí výpověď z pracovního poměru. Zaměstnanec pár měsíců „seká latinu“, nicméně v červnu si prodlouží obědovou pauzu na dvě hodiny a jde si během pracovní doby zacvičit do posilovny. Ještě v ten den dostane na stůl výpověď. Na uvedeném příkladu je patrné, že provinění nebyla zcela totožná, nicméně na sebe nějakým způsobem navazovala a jasně dala zaměstnavateli důvod k rozvázání pracovního poměru. Jednalo se prokazatelně o soustavné, neboli opakující se, porušování pracovní povinnosti. V tomto případě problém s docházkou a dodržování pracovní doby.

Třikrát a dost

Aby mohl zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr výpovědí pro soustavné méně závažné porušování pracovních povinností, musí zaměstnanec porušit pracovní kázeň minimálně třikrát v přiměřené časové souvislosti. Při tom je zásadní doba mezi doručením „vytýkacího dopisu“ a dnem doručení výpovědi z pracovního poměru. Mezi těmito dvěma dny nesmí uběhnout více než 6 měsíců. Pokud tedy zaměstnanec dostal například 1. dubna „vytýkací dopis” a 30. září dostane na stůl výpověď, má jeho zaměstnavatel, v případě soudního řešení sporu, stále velkou šanci na úspěch. Je tedy důležité si tuto lhůtu pohlídat.

Výpověď pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně

Pojďme si to vše ještě shrnout. Výpověď z pracovního poměru zaměstnanci hrozí, pokud opakovaně porušuje pracovní kázeň méně závažným způsobem (rozdíly mezi intenzitou porušení pracovněprávních povinností si můžete přečíst v článku Druhy porušení pracovní kázně). Mělo by k tomu dojít alespoň třikrát. První zdvižený ukazováček může přijít pouze ústním pokáráním. Pokud následuje druhý prohřešek, zaměstnavatel již musí zaměstnance upozornit písemně, a to tzv. „vytýkacím dopisem“. V něm zaměstnanci vysvětlí, v čem se provinil a co má udělat, aby to napravil a aby se polepšil. Pakliže ani písemné upozornění nepomůže a zaměstnanec se proviní potřetí, zaměstnavatel má plné právo mu dát výpověď z pracovního poměru. Zákoník práce nevyžaduje, aby šlo pokaždé o porušení stejné povinnosti a pracovní kázeň tak může zaměstnanec porušit pokaždé jiným způsobem (jak jsme si uvedli v příkladu výše). Charakter prohřešků nemusí být stejný, nicméně dějí se opakovaně, tedy soustavně v určité časové souvislosti. 

V případě, že ze strany zaměstnance došlo alespoň ke třem porušení pracovněprávních povinností, přičemž mezi dnem doručení písemného upozornění na možnost výpovědi („vytýkacího dopisu“) při druhém porušení a dnem doručení výpovědi při třetím porušení uběhlo méně než 6 měsíců, je výpověď skutečně oprávněná.

Příklady z naší praxe

Přečíst si také můžete reálný příběh pana Tadeáše, který se ocitl v situaci neoprávněné výpovědi.

Využijte bezplatně naše služby. Rádi vám pomůžeme

Dostali jste výpověď za podezřelých okolností a myslíte si, že právo je na vaší straně? Pokud nemáte odvahu pustit se do toho na vlastní pěst, neváhejte nás kontaktovat. Nabízíme zdarma přezkoumání vašeho případu a poradíme vám, jak dál postupovat. V případě soudního sporu s vaším zaměstnavatelem přijímáme veškerá rizika financování.

Chcete posoudit vaši výpověď?

CHCI POSOUZENÍ ZDARMA