Příklady z praxe – Neoprávněné opakování zkušební doby při prodloužení smlouvy na dobu určitou. 

  • Jméno: pan Marek
  • Věk: 28 let
  • Vzdělání:
  • Pozice: číšník v restauraci

Výchozí situace a problém zákazníka

Pan Marek pracoval jako číšník v jedné pražské restauraci. Při nástupu do tohoto zaměstnání uzavřel pracovní smlouvu na dobu určitou na 1 rok. Zaměstnavatel byl s jeho prací spokojen a nabídl panu Markovi prodloužení jeho smlouvy o další rok. Pan Marek byl ve svém zaměstnání také velmi spokojen, proto nabídku přijal a společně tak uzavřeli dodatek k původní pracovní smlouvě. Mělo to však háček. Kromě prodloužení doby trvání pracovního poměru pana Marka byla v dodatku uvedena také nová zkušební doba v délce 3 měsíců.

Jak reagoval zaměstnavatel

Zhruba po měsíci od podepsání tohoto dodatku ke smlouvě se zaměstnavatel rozhodl pana Marka propustit a předal mu zrušení ve zkušební době. Zřejmě potřeboval pana Marka už jen na krátkou dobu a tušil, že by pan Marek s prodloužením pracovní smlouvy o pouhý měsíc zřejmě nesouhlasil, proto vymyslel tento nekalý způsob, jak se ho rychle „zbavit” bez jakéhokoliv nároku na odstupné. Pan Marek však nezahálel a hledal pomoc, neboť byl přesvědčen, že takové jednání jeho zaměstnavatele nebylo fér.

Jaké byly další kroky zákazníka

Od kamaráda, který nedávno řešil podobný problém se svým zaměstnavatel, dostal tip na společnost NeplatnyVyhazov.cz. Nastalou situaci pan Marek sepsal a poslal pracovníkům společnosti NeplatnyVyhazov.cz k posouzení. 

Jak situaci řešil NeplatnyVyhazov.cz

Poté, co si pracovníci společnosti NeplatnyVyhazov.cz případ řádně prostudovali, nabídli panu Markovi smlouvu o spolupráci. Následně společnost NeplatnyVyhazov.cz na sebe převzala veškerá rizika spojená s financováním jeho soudního sporu a mimo jiné uhradila veškeré výdaje spojené s advokátem, který učinil všechny kroky pro úspěšné vyřešení případu pana Marka. 

VÝSLEDEK soudního sporu:

Advokátovi, kterého plně hradil NeplatnyVyhazov.cz, se podařilo prokázat, že zkušební doba sjednaná v dodatku k pracovní smlouvě na dobu určitou nebyla platná, čímž bylo zneplatněno zrušení pracovního poměru ve zkušební době, které pan Marek od svého zaměstnavatele obdržel. Pan Marek navíc získal náhradu mzdy v podobě 12 měsíčních platů.

Potřebujete posoudit Vaši výpověď nebo nepříjemnou situaci se zaměstnavatelem?

CHCI POSOUZENÍ ZDARMA